Bez rukavica

Naziv projekta
Bez rukavica
Korisnik donacija
FONET
Konkurs organa javne vlasti
2016
Beograd
Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja
Teme projekta
Istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno Informisanje svih građana Republike Srbije
Budžet projekta
Iznos od OJV
Iznos od korisnika donacije
Drugi izvori finansija
Ukupno
2536112
607028
0
3143140
Ugovor o sufinansiranju sa organom javne vlasti
Realizovani medijski sadržaj
Naziv
Način realizacije
Link
Princip slobode izražavanja
Web
Ubrzati pregovore sa EU
Web